pogotowie kanalizacyjne Racibórz

strona główna / Podłączenie do sieci wod/kan

 

Podłączenie do sieci wod/kan

Aby podłączyć nieruchomość (wykonać przyłącze) do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy postępować według poniższych wskazówek. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym – nr tel. 32 415 30 33 wew. 218 lub 219
Poszczególne etapy procedury są płatne a opłata jest pobierana zgodnie z cennikiem na uzgodnienia, nadzory i odbiory techniczne a w przypadku zlecenia opracowania projektu budowlanego ZWiK Sp. z o.o. z cennikiem usług projektowych.

Krok 1: Należy wystąpić o wydanie warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych (budynek jednorodzinny / budynki komercyjne) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Jeżeli wnioski o wydanie warunków zgłaszane są w innej formie niż na formularzu, konieczne jest zawarcie informacji odnośnie obiektu, dla którego mają być wydane warunki, rodzaju i zapotrzebowania na wodę oraz odbioru ścieków. Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy załączyć:

 • mapę do celów opiniodawczych lub do celów projektowych w skali 1:500 (1:1000) – 2 egz.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu)

Krok 2: Należy opracować projekt budowlany przyłącza wody i/lub kanalizacji sanitarnej

Opracowanie projektu budowlanego można zlecić spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. lub projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane.
W przypadku zlecenia opracowania dokumentacji spółce Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. należy w BOK złożyć zlecenie opracowania projektu budowlanego oraz załączyć:

 • warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków
 • mapę do celów projektowych (1:500) – 2 egz.
 • plan zagospodarowania terenu
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu)
 • rzut piwnic, parteru, przekrój

Krok 3: Należy wystąpić o uzgodnienie dokumentacji projektowej – nie dotyczy przypadków zlecenia opracowania projektu budowlanego Spółce Wodociągi Raciborskie oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, które nie wymagają uzgodnień.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji należy złożyć w BOK. Do wniosku o uzgodnienie dokumentacji należy załączyć dokumentację do celów projektowych – min. 3 egz.

Krok 4: Należy wykonać przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może zostać zlecone do odpłatnego wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. lub być wykonane indywidualnie przez inwestora z zastrzeżeniem, że dokonania wcinki do sieci wodociągowej dokonać mogą tylko pracownicy ZWiK Sp. z o.o. W zależności od przyjętego rozwiązania należy zlecenie wykonania usługi złożyć w BOK. Wykonanie usługi nastąpi zgodnie z zatwierdzonym (uzgodnionym) wcześniej projektem budowlanym (patrz uzgadnianie dokumentacji).

Krok 5: Wykonanie przyłącza należy zgłosić do Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. celem dokonania jego odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.

Wszystkie nowe podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne należy przed zasypaniem zgłaszać do odbioru do Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Odbiór techniczny obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie zgodności wykonania z projektem (np. wykorzystane materiały itd.)
 • sprawdzenie szczelności
 • badanie mikrobiologiczne próbki wody wykonane przez laboratorium posiadające zatwierdzony system jakości badań wody (laboratorium przy Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  w Raciborzu posiada kompetencje do wykonywania tego rodzaju badań)
 • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 • badanie współczynnika zagęszczenia gruntu

Krok 6: Po dokonaniu pozytywnego odbioru oraz dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów technicznych należy podpisać umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć w BOK. Dokumentami niezbędnymi aby zawrzeć umowę są:

 • odpis z księgi wieczystej własności nieruchomości lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – tylko do wglądu
 • protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 • namiary geodezyjne powykonawcze

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

wodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Napisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIPPrzetargie-BOK
RODO
Awaria Wodociągi Raciborskie